ไปต่างประเทศทั้งที ก็ต้องให้ Zab จ้า

Update ความคืบหน้าลงทุนของ B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF