เปิดใจรับรักใคร ก็พร้อมจะรับโอกาสที่กว้างขึ้น

Update ความคืบหน้าลงทุนของ B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF