คว้าโอกาสเติบโตระยะยาวในแผ่นดินจีน กับ “บัวหลวงหุ้นจีน A แชร์ RMF”


กองทุนบัวหลวง เปิดตัวกองทุนน้องใหม่ “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน A แชร์ RMF หรือ B-CHINAARMF” ขาย IPO วันที่ 28 ต.ค.-3 พ.ย. 2563 กองทุนนี้มีความน่าสนใจอย่างไร และจะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวในแผ่นดินจีนให้ผู้ลงทุนได้อย่างไรบ้าง ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

October 28, 2020