ได้เวลาลงทุนกับ “ทริกเกอร์ ฟันด์”

โดย เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP, ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน

กองทุน Trigger Fund (ทริกเกอร์ ฟันด์) เดิมทีเรียกกันว่า target fund แต่กลัวผู้ลงทุนเข้าใจผิดว่าได้แน่นอน จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น ทริกเกอร์ ฟันด์ โดยกองทุนประเภทนี้เป็นกองทุนที่มีเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนชัดเจนว่ากี่เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลาเท่าไร แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทน เป็นเพียงการบอกว่าเป้าหมายผลตอบแทนที่น่าจะทำได้ในช่วงเวลานั้นๆ เป็นเท่าไร และตั้งเป็นเป้าหมายไว้ เมื่อทำสำเร็จก็ปิดกองทุนและคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไป

เมื่อถามว่า การลงทุนทริกเกอร์ ฟันด์นั้น ขัดกับหลักการลงทุนระยะยาวหรือไม่นั้น ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับเจตนาของการออกกองทุนมากกว่า โดยกองทุนบัวหลวงให้ความสำคัญกับการลงทุนระยะยาว และเป็นปรัชญาการลงทุนของเรามาตลอด เราเชื่อมั่นกับการลงทุนระยะยาวที่ให้ความสำคัญกับพื้นฐานของกิจการของตราสารที่ลงทุนมากกว่า แต่เราจะออกทริกเกอร์ ฟันด์ เป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นๆ เมื่อเราเห็นโอกาส

ในการลงทุนนั้น ทุกคนต้องการผลตอบแทน ซึ่งการลงทุนระยะยาวก็จะมีเรื่องของจังหวะที่ขึ้นๆ ลงๆ แต่ในภาวะที่ไม่ปกติ อย่างเช่นกรณีโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้หุ้นตกแรงมาก เพราะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีมาก และส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีเรื่องของความตกใจ ความกังวล จึงต้องการขายหุ้นออกมาเพื่อถือเงินสดไว้ก่อน ทำให้หุ้นหลายตัวราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน แม้ว่าปัจจุบันผลประกอบการที่ออกมาของหุ้นบางตัวจะออกมาไม่ดี แต่เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เป็นตลอดไปอยู่แล้ว เพราะไม่ว่าโควิด-19 จะยังมีอยู่ต่อไป จะยาวนานแค่ไหน กิจการต่างๆ ก็ต้องปรับตัว ปรับแผนธุรกิจ เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าราคาหุ้นหลายๆ ตัวในปัจจุบันน่าสนใจ

ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง กองทุนรวมไม่ได้เป็นกองทุนที่รับประกันผลตอบแทน ทริกเกอร์ ฟันด์ ก็เช่นกัน เราบอกว่าต้องการได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ หากทำได้ถึงเป้าหมาย ก็ได้ผลตอบแทนตามนั้น แต่ในบางครั้งอาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายก็ได้ สมมติว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือผู้จัดการไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย ก็อาจจะขาดทุน หรืออาจจะได้กำไร แต่ว่าได้ผลตอบแทนที่ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

โดยรวมแล้ว ทริกเกอร์ ฟันด์ เป็นกองทุนรวมรูปแบบหนึ่งที่กำหนดเป้าหมายผลตอบแทนภายในระยะเวลาที่จะทำให้ถึง กองทุนประเภทนี้จะเป็นกองทุนหุ้น กองทุนทองคำ หรือกองทุนผสมก็ได้ แล้วแต่บริษัทจัดการกองทุนจะออกแบบมา อาจจะลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ทั้งหมด ความเสี่ยงก็คือตราสารที่ลงทุน มีราคาผันผวนแบบไหน การตัดสินใจหรือการดำเนินงานของทีมจัดการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุนที่ดูแลกองทุนนั้น คือความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องยอมรับและเข้าใจ

เราไม่ได้บอกว่าทริกเกอร์ ฟันด์ ดี หรือเสี่ยงเกินไป แต่ในช่วงที่มีโควิด-19 เกิดขึ้นแบบนี้ ถือเป็นโอกาสอยู่แล้ว เพราะตอนนี้ราคาหุ้นตกลงไปต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานหลายตัว หรือราคาที่เราคิดว่าพร้อมที่จะกลับมา เป็นโอกาสของการเก็บจังหวะสั้นๆ ซึ่งทริกเกอร์ ฟันด์ ออกมาโดยที่ไม่ได้ทำลายเรื่องปรัชญาการลงทุนระยะยาว ถ้าเรารู้ว่าจังหวะไหนที่ควรจะออกกองทุน เพราะทุกคนก็ต้องการผลตอบแทน และเมื่อเราเห็นว่าเป็นจังหวะที่จะมีโอกาสลงทุนและได้ผลตอบแทนเราถึงออก แต่ไม่ใช่ว่าออกทริกเกอร์ ฟันด์ ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนแต่ในระยะสั้นๆ แล้วออกไป แบบนี้ไม่เหมาะ

นอกจากนี้ เวลาออกกองทุนทริกเกอร์ ฟันด์ กองทุนบัวหลวงจะออกเป็นกองทุนผสมแบบยืดหยุ่น คือ ถ้าจังหวะไหนดี ผู้จัดการกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหุ้นเป็นรายตัวที่เลือกไว้ ทำให้ผู้จัดการกองทุนมีความคล่องตัวในการจัดการ ถ้าจังหวะไหนไม่ดี ก็สามารถพักเงินไว้ได้ ไม่ต้องลงทุน หรือลงทุนหุ้นในช่วงนั้นเพียง 10-20% ก็ได้ แล้วรอจังหวะซื้อหุ้นเป็นรายตัว เป็นการมุ่งไปที่เป้าหมายของกองทุนว่าต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่

สำหรับ ล่าสุด กองทุนบัวหลวง ออกกองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 9-21 หรือ TRIGGER 9-21 เนื่องจากราคาหุ้นในปัจจุบันลงมาต่ำ ซึ่งบางตัวจะต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผลของโควิด-19 แต่เราไม่ได้หมายความว่าจะต้องซื้อเพียงหุ้นที่ราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานเท่านั้น ราคาในเวลานี้เป็นราคาน่าสนใจ และเราเชื่อว่าจะมีจังหวะที่ราคาจะกลับมาเป็นรายตัว ทั้งยังสามารถสร้างผลตอบแทนระยะสั้นๆ ได้ จึงออกกองทุนนี้มา โดยมีเป้าหมายของการลงทุนที่ 8% กองทุนนี้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 14-16 กันยายน 2563 เป้าหมายคือเราพยายามทำให้ได้ 8% ภายในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งถ้าสมมติว่ากองทุนนี้สามารถทำผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนได้ 8% ก่อน 12 เดือน ก็สามารถปิดกองทุนก่อนได้ แต่หากไปถึงระยะเวลา 12 เดือนแล้ว ไม่ได้ผลตอบแทน 8% ก็ปิดกองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

ในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นไทยเวลานี้ ถือว่าแพงไปหรือยัง ก็ต้องบอกว่า ดัชนีในปัจจุบันเป็นระดับที่เราหารือกับทีมจัดการกองทุนแล้วเห็นโอกาสจึงออกกองทุนทริกเกอร์ ฟันด์มา โดยกองทุนบัวหลวงไม่ได้ออกกองทุนทริกเกอร์ ฟันด์ บ่อยนัก ตั้งแต่ปี 2551 กองทุนบัวหลวงออกทริกเกอร์ ฟันด์ ครั้งแรก ในช่วงนั้นเพราะเป็นช่วงที่เกิดวิกฤติซับไพร์มในสหรัฐฯ ที่ทำให้หุ้นตกแรง และเราเห็นมีโอกาสว่าหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้สูง จึงตั้งเป้าหมายไว้ 25% ภายในระยะ 2-3 ปี ซึ่งก็สามารถทำได้ก่อนเวลาที่กำหนดที่ 27% หลังจากนั้นก็มีการพักและมีการออกทริกเกอร์ ฟันด์ อีกบ้างเป็นบางจังหวะ ซึ่งในจังหวะแบบนี้เกิดเหตุการณ์โควิด-19 มีความตกใจและเป็นกังวล เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อราคาหุ้นในตลาดเช่นเดียวกัน เราก็เห็นว่าราคาหุ้นตอนนี้น่าสนใจ

กองทุนประเภทนี้เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตามเงื่อนไขของกองทุน ซึ่งหาผลตอบแทนจากหุ้น ราคาอาจจะมีความผันผวน นอกจากนี้ต้องเป็นนักลงทุนที่มีเงินเย็น อย่างน้อย 12 เดือน และต้องเป็นนักลงทุนที่เชื่อในจังหวะ เชื่อในราคาของหุ้นปัจจุบันว่ายังมีโอกาสเก็บหุ้นรายตัวเพื่อสร้างผลตอบแทนได้ และพึงพอใจกับผลตอบแทนที่คิดว่ากองทุนจะพยายามทำที่ 8% ภายใน 12 เดือนรับความเสี่ยงได้ รับผันผวนได้ เชื่อในจังหวะการลงทุนปัจจุบัน มีเงินเย็นอย่างน้อย 12 เดือน

ดูข้อมูลกองทุน “บัวหลวงทริกเกอร์ 9-21” เพิ่มเติม
September 11, 2020