ลงทุนหุ้นไทย มองไกลไปกับ BEQSSF กองทุนบัวหลวง

https://www.youtube.com/watch?v=2XretWSUfJ0

กองทุนบัวหลวง เสนอขาย IPO “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม” หรือ BEQSSF ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2563 นี้ สำหรับผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสจากการลงทุนในหุ้นไทย ช่วงเวลา 10 ปีนับจากนี้ไป อีกทั้งต้องการจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา ด้วยวงเงินลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 200,000 บาท มาติดตามรายละเอียดเงื่อนไขที่ควรรู้ก่อนลงทุนได้ที่นี่

April 3, 2020