กินดี

“ลำไย” ทานดีดีเป็น “ยา”
‘เม็ดบัว’ กินเล่นเป็นยา
พุทราจีน ยาอายุวัฒนะ