กินดี

คุณ “ติดเค็ม” หรือยัง…
“ลูกเดือย” จิ๋วแต่แจ๋ว
“ลำไย” ทานดีดีเป็น “ยา”
‘เม็ดบัว’ กินเล่นเป็นยา
พุทราจีน ยาอายุวัฒนะ